Służba liturgiczna

 1. Andrzejewski Bartosz
 2. Andrzejewski Filip
 3. Binkowski Jerzy
 4. Binkowski Kacper
 5. Binkowski Oskar
 6. Ciesielski Maurycy
 7. Ciesielski Oskar.
 8. Iwiński Jakub
 9. Kozłowski Mikołaj
 10. Michalski Witold
 11. Morawski Bartek
 12. Olkiewicz Mirosław
 13. Olkiewicz Zbigniew
 14. Ratajczak Antoni
 15. Ratajczak Franciszek
 16. Sypniewski Wojciech
 17. Stypa Bartłomiej
 18. Szarzyński Tomasz
 19. Wilkosz Kacper
 20. Wilkosz Kazimierz.