W uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa publicznie wyrażamy naszą wiarę i radość z tego, że Pan Jezus pozostał z nami na zawsze w sakramentalnym znaku Eucharystii. Chcemy za tę obecność dziękować i tą obecnością się karmić i umacniać. Hebrajskie słowo berit, czyli „przymierze”, oznacza w Piśmie Świętym zawiązaną umowę lub układ pomiędzy dwoma stronami – Bogiem i ludźmi. Stare Przymierze zostało nadane Żydom na Synaju, Nowe – w Wieczerniku. Oba przymierza były ściśle powiązane z uśmierceniem ciała oraz przelaniem krwi. Nakazana przez Mojżesza ofiara całopalna i ofiara biesiadna z cielców jest zapowiedzią ofiary z Ciała, które wydał za życie świata Jezus Chrystus. Ofiara Ciała Jezusa dokonuje się podczas każdej Eucharystii. Mojżesz dokonał także oczyszczenia przez rytualne pokropienie ludu i ołtarza krwią zwierzęcia. Jezus zaś dokonał oczyszczenia świata ze zmazy grzechu w momencie przelania swej krwi podczas męki. Ta Ofiara Jezusa dokonuje się podczas każdej Eucharystii. Otwórzmy nasze serca na tajemnicę Ciała i Krwi Pańskiej.