Figury i Krzyże

Pomnik św. Jana Pawła II

Pomnik św. Jana Pawła II został poświęcony w dniu kanonizacji, 27 kwietnia 2014 roku. Poświęcenia dokonał, po Mszy św. sprawowanej w intencji Parafii, ks. bp Bogdan Wojtuś. Pomnik powstał dzięki ofiarności wiernych oraz pracy następujących osób: p. Eugeniusz Wilkosz i p. Kondrat Bojański ze Zdziechowy – wymurowali postument i umocowali pomnik, p. Mateusz Mikitow z Kopydłowa – położył kostkę, p. Izabela Andrzejewska z Mącznik – aranżację kwiatową.   

Figura Pana Jezusa w Zdziechowie

Figura została zbudowana w 1919 roku celem upamiętnienia Powstania Wielkopolskiego. Najprawdopodobniej w budynku mieszkalnym obok figury znajdował się szpital polowy. W 1939 roku figura została zniszczona przez Niemców, a 1945 roku ponownie została odbudowana przez mieszkańców Zdziechowy, którzy wrócili z niewoli.

Figura Matki Bożej w Zdziechowie

Figura została zburzona w czasie wojny. Odbudowana z materiałów ofiarowanych przez mieszkańców wioski. Figurę ofiarowała p. Józefa Leśniewska. Prace budowlane wykonał p. Dionizy Wilkosz. Poświęcenie odbyło się 21 czerwca 1948 roku.

Krzyż Jubileuszowy w Zdziechowie

Krzyż stoi przy wjeździe do Zdziechowy, od strony Gniezna. Jest darem Parafian z okazji 2000 – lecia od Narodzin Jezusa Chrystusa. Został poświęcony dnia 29 października 2000 roku.

Figura św. Jana Nepomucena

Figura znajduje się na granicy parafii, od strony Gniezna. Ma ok. 1,2 m wysokości, na murowanym cokole z murowanej cegły. Święty jest pod daszkiem czterospadowym, wspartym na czterech filarkach. Nad całością góruje krzyż z pasyjką. Na frontowej stronie cokołu znajdują się insygnia: „Bóg z nami 1945”.

Figura Matki Bożej Niepokalanie Poczętej
w Napoleonowie

Figura znajduje się w ogrodzie przed domem p. Jana Sroki. Została zbudowana w 1948 roku, w intencji: „z podziękowaniem za otrzymane łaski i przeżycie wojny”.

Obelisk w Napoleonowie

Obelisk upamiętniający 100 rocznicę powstania Napoleonowa 1836 – 1936. W kamieniu jest zamurowana rurka metalowa, w której są złożone dokumenty przedstawiające historię Napoleonowa. Mieszkańcy wsi ufundowali kamień i krzyż, który został zniszczony przez Niemców w 1939 roku. Po wojnie, w 1945 roku, p. Jan Gniewkowski ufundował drugi, nowy krzyż drewniany.  Został jednak wymieniony na nowy. W 1983 roku, p. Tadeusz Kaczmarek ufundował nowy, łącznie z ogrodzeniem. Wykonawcą płotu był p. Kazimierz Kozanecki.

Krzyż w Napoleonowie

Krzyż znajduje się przy drodze prowadzącej przez wieś. Wykonany z drewna, otoczony metalowym płotkiem. Czas powstania – po II wojnie światowej.

Krzyż w Mącznikach (wieś)

Krzyż został ufundowany przez mieszkańców Mącznik 1990 roku. Jest zrobiony z metalu i ma 4 metry wysokości. Jest otoczony metalowym płotem, przed którym jest mała figurka NMP.

Krzyż w Mącznikach

Od strony Gniezna, na skraju wsi, przy głównej drodze, na niewielkiej górce,  stoi krzyż. Postawiono go 1979 roku staraniem mieszkańców Mącznik, jako pamiątka peregrynacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Przed wojną stał tam krzyż, który został zniszczony przez Niemców.

Krzyż w Obórce

Na skraju wsi, od strony Gniezna, stoi metalowy krzyż. Otoczenie jest ogrodzone metalowym płotem i wyłożone kostką. Fundatorem jest p. Hieronim Granos.

Krzyż misyjny przy kościele

Na terenie przykościelnym znajduje się drewniany krzyż misyjny, na którym są umieszczone tabliczki z datami odbytych misji świętych. Krzyż odnowiony z okazji misji przeżytych w dniach 14 – 21 kwietnia 2013 roku, z okazji 60 – lecia istnienia parafii.

Figura Matki Bożej Niepokalanie Poczętej przy plebanii

Przy plebanii znajduje ok. 60 cm figurka Matki Bożej, pod oszklonym zadaszeniem. Umieszczona jest na betonowym cokole.

Krzyż na cmentarzu

W centrum cmentarza parafialnego, na skrzyżowaniu 4 kwater,  znajduje się metalowy krzyż.  Krzyż został ustawiony wraz z erygacją cmentarza w 1967 roku.

Figura Matki Bożej Niepokalanie Poczętej w Kopydłowie

W centrum wsi znajduje się figura Matki Bożej, umieszczona na murowanym, dwustopniowym cokole, z przeszklonym zadaszeniem; całość otoczona kutym metalowym płotem. Figura powstała dzięki inicjatywie proboszcza, ks. Pawła Gronowskiego, który ofiarował Figurę Matki Bożej, resztę wykonali sami mieszkańcy. W środku cokołu znajduję się lista mieszkańców i ofiarodawców. Figura została poświęcona w sobotę, 30 maja 2009 roku.