Kapłani

Proboszcz

ks. Paweł Gronowski

ur. 25.09.1967, w. 30.05.1992, u.2008, dz.im. 29.06.

mgr teol., kapelan J. Św. adres parafii, tel. 61 427 16 27

e – mail: 1gniezno11@archidiecezja.pl


Kapłani pochodzący z Parafii

ks. kan. Stanisław BOROWIAK
wyświęcony 7 czerwca 1969 roku,
proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Wągrowcu,
kanonik honorowy kapituły kolegiackiej św. Jerzego na Zamku w Gnieźnie

ks. dr Hubert NOWAK
wyświęcony 30. maja 1998 roku,
proboszcz parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Szczepanowie


Kapłani pracujący w parafii

Ks. Mateusz ZABŁOCKI – budowniczy kościoła

Urodził się 16 sierpnia 1887 r. w Żarowicach (ówczesny powiat włocławski) w rodzinie kupca Zygmunta i Heleny z d. Ostoja-Lniska. Do gimnazjum uczęszczał w Trzemesznie i Inowrocławiu. Wstąpił do Towarzystwa Tomasza Zana. Świadectwo dojrzałości uzyskał w 1909, po czym studiował w Seminarium Duchownym w Poznaniu i Gnieźnie. W 1913 r. przyjął święcenia kapłańskie i pracował jako wikariusz w Mogilnie, Kamieńcu, Kruszwicy i Gnieźnie. W grudniu 1918 był współorganizatorem powstania w Gnieźnie, był kapelanem tamtejszej grupy POW Zaboru Pruskiego, należał do Rady Ludowej. Został uprowadzony przez Niemców i skazany na śmierć a następnie wymieniony za grupę niemieckich oficerów. Był kapelanem 3 p. uł. i garnizonu gnieźnieńskiego, odbierał przysięgi oddziałów w lutym 1919. Wraz z 3 p. uł. pełnił służbę frontową na froncie północnym. Swoją postawą dawał przykład męstwa i poświęcenia dla ojczyzny. Został odznaczony Orderem Virtuti Militari i mianowany majorem.
W 1921 r. ks. Mateusz Zabłocki został proboszczem kościoła farnego i dziekanem gnieźnieńskim. Przez wiele lat był radnym i działaczem Towarzystwa Czytelni Ludowych.
Jako proboszcz fary był także duszpasterzem w Zdziechowie, która należała do tej parafii. W 1932 r. przyczynił się do budowy prowizorycznej kaplicy, która stała na ziemi p. Jagodzińskiego a potem do powstania kościoła (1939 r.). Ks. Mateusz Zabłocki poświęcił kościół i odprawił pierwszą Mszę Św. dnia 2 lipca 1939 r.
We wrześniu 1939 r. , po opuszczeniu Gniezna przez władze miejskie i powiatowe, ks. Zabłocki stanął na czele zorganizowanej przez siebie administracji zastępczej. W porozumieniu z Komitetem Obywatelskim polecił emitować zastępcze bony pieniężne, których wartość gwarantowali swoim majątkiem gnieźnieńscy kupcy. Stworzył również Straż Obywatelską, do których zgłaszali się przede wszystkim rezerwiści, powstańcy i harcerze. Komenda Straży Obywatelskiej, oceniając sytuację, postanowiła zaprzestać walki w dniu 10 września 1939 r. Ks. Mateusz Zabłocki udał się na spotkanie wojska niemieckich, aby omówić warunki kapitulacji. W okolicach Żydowa samochód został obrzucony granatami a ks. Zabłocki odniósł ciężką ranę lewego przedramienia. Po wkroczeniu Niemców do Gniezna był wielokrotnie przesłuchiwany a w nocy z 12 na 13 października został aresztowany i przewieziony do więzienia w Inowrocławiu. Ks. Mateusz Zabłocki został rozstrzelany 17 października 1939 r. Jego zwłoki ekshumowano w 1945 r. i pochowano na cmentarzu śp. Piotra w Gnieźnie.

Ks. Jan KRZYŚLAK – pierwszy Proboszcz

Urodził się 15 października 1926 r. w Grudziądzu, jako syn Edmunda, doktora weterynarii i Ireny z d. Martins. Do szkoły uczęszczał najpierw w Chełmie a później w Gnieźnie. Wojnę spędził w okolicach Ostrowa Wlkp.
Po wyzwoleniu wrócił do Gniezna, gdzie w 1947 r. uzyskał maturę. Po studiach filozoficzno-teologicznych w Gnieźnie i Poznaniu przyjął z rąk ks. kard. Stefana Wyszyńskiego święcenia kapłańskie (7 czerwca 1952 r.). Pracował jako wikariusz w Trzemesznie i Bydgoszczy. Dnia 1 lutego 1957 r. został proboszczem parafii pw. NMP Nieustającej Pomocy w Zdziechowie a potem w Mielżynie (1 grudnia 1978 r.) 
Zmarł 31 maja 1991 r. w Mielżynie.

Ks. Henryk FLORCZYK

Urodził się 15 lipca 1923 r. w Złotnikach Kujawskich w rodzinie kolejarza Stanisława i Franciszki z d. Zielińska. Tydzień później został ochrzczony w kościele w Tucznie. Sakrament bierzmowania przyjął z rąk ks. kard. Adama Sapiehy w Wieliczce w 1945 r. Tam też ukończył Liceum Ogólnokształcące. Po powrocie z wojennej wędrówki ukończył studia filozoficzno-teologiczne w Gnieźnie, przyjmując w dniu 25 kwietnia 1955 r. święcenia diakonatu, a 25 maja 1956 r. święcenia kapłańskie, których udzielił mu ks. bp Franciszek Jedwabski. Był wikariuszem w Kozielsku, Czeszewie n. Wartą, Rynarzewie, Sadkach, Kowalewie, Chomętowie, Inowrocławiu i Pobiedziskach. Dnia 1 lipca 1963 r. objął jako proboszcz parafię w Kruchowie-Jastrzębowie, skąd po 15 latach przeszedł do Zdziechowy. Władza Duchowna, doceniając pracę ks. Florczyka, mianowała Go w 1988 r. Radcą Duchownym ad honores.
Ks. Henryk Florczyk zmarł dnia 12 marca 1997 r. Jego ciało spoczywa na Cmentarzu Parafialnym w Zdziechowie.

Ks. Maciej LISIECKI 

Licencjat nauk humanistycznych

Święcenia kapłańskie przyjął 30. maja 1987 roku.


W latach 1997 – 2003 proboszczem naszej parafii  

Aktualnie proboszcz parafii pw. Św. Trójcy w Gnieźnie ( Fara)

Ks.dr Tomasz GŁUSZAK

Wykładowca Katolickiej Nauki społecznej na UAM w Poznaniu 

W latach 2003 – 2008 proboszczem naszej parafii 

Aktualnie proboszcz parafii w Rogowie.

ks.prał. Paweł GRONOWSKI 

kapelan J. Św.; mgr. teologii pastoralnej

Został Proboszczem naszej Parafii od 26 czerwca 2008r.