Z miłości do człowieka Bóg zaprosił Maryję, aby przyjęła podwójne macierzyństwo. Jak w betlejemską noc stała się matką Dzieciątka Jezus, tak na górze Kalwarii stała się matką całej ludzkości. Trwa miesiąc maj, w którym oddajemy cześć Matce Zbawiciela. W naszym kościele nabożeństwo majowe w dni powszednie o godz. 17:30, w niedzielę o godz. 19:00 przy Figurze MB w Zdziechowie, a w sobotę, 04 maja o godz. 20:00 w Napoleonowie, a następnie: 11 maja – w Obórce, 18 maja – w Mącznikach, 25 maja – w Kopydłowie.

Serdecznie zapraszam, aby śpiewem Litanii loretańskiej wypraszać wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny w naszych codziennych potrzebach; proszę o liczny udział w nabożeństwach: dorosłych, młodzieży i dzieci.