Czas nawrócenia

Nawrócenie zakłada odwrócenie się od grzechu, a tym samym zwrócenie się ku Bogu. Celem jest zawsze pokój własnego sumienia, czyli stan pojednania ze Stwórcą. Postanowienia, które pozostają na etapie życzeń, nie wystarczą, dlatego potrzebują potwierdzenia w uczynkach....

Plan peregrynacji Obrazu Pani Jasnogórskiej

Obecność Pani Jasnogórskiej niech będzie świętem w naszym domu, okazją do wspólnej modlitwy, może nawet rezygnacji w TV, komputera, telefonu; rozmowie o wierze, pobożności, religijności. Udział we Mszy św., gdy będziemy zabierać Obraz z kościoła, może być też okazją...

Słowo Boże

Jednym z pragnień Jezusa było to, aby wszyscy ludzie żyli w jedności i wzajemnej miłości. Prawda ta w sposób szczególny wybrzmiewa w trwającym obecnie Tygodniu Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Tym, co w dużej mierze jednoczy chrześcijan, jest słowo Boże....

I nas powołał Pan!

Powołanie zawsze jest tajemnicą, gdyż dotyka ono tajemnicy Bożych zamysłów względem człowieka. Spośród wielu Pan wybiera konkretnych ludzi, którym powierza udział w swej zbawczej misji. Z ludzkiego punktu widzenia logika Boga może być niezrozumiała. Oto Pan powołuje...

Mędrcy świata…

Uroczystość Objawienia Pańskiego, u nas tradycyjnie nazywaną świętem Trzech Króli, obchodzimy w Kościele już od IV wieku. Głosi ona, że Syn Boży posłany przez Ojca na świat objawił się ludziom jako Zbawiciel całego stworzenia. Hołd, jaki składają Mu Mędrcy ze Wschodu,...

Nowy Rok Pański 2024

„W imię Boże” rozpoczynamy Rok Pański 2024: ten nieznany nam jeszcze czas zawierzamy Dobremu Bogu przez ręce Jego i naszej Matki, Maryi. Pragniemy Ją prosić, by wypraszała nam wszelkie Boże dary i łaski oraz błogosławieństwo Boże. Słowa błogosławieństwa Aaronowego z I...

Chrystus nam się narodził!

„Dziś się narodził, Chrystus Pan, Zbawiciel” – te słowa śpiewamy w psalmie, wspominając, że dla nas i naszego zbawienia Bóg stał się człowiekiem. To jedna z najważniejszych prawd naszej chrześcijańskiej wiary. Niech czas świętowania tajemnicy obecności Boga wśród nas...

„Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”.

Trwa nowy rok liturgiczny, nowy rok kościelny, który przeżywamy pod hasłem: „Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”. Rozpoczęliśmy również okres radosnego oczekiwania na przyjście Pana – to nie jest tylko przygotowanie na kolejne święta Bożego Narodzenia, na pamiątkę...

Króluj nam Chryste!

Dzisiejsza uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, to ostatni mocny akord roku liturgicznego przed adwentowym wyciszeniem. Do kalendarza liturgicznego została wprowadzona przez papieża Piusa XI w 1925 roku, na zakończenie przypadającego wówczas Roku...

Ubodzy nie tylko duchem

Dzisiejsza niedziela w Kościele powszechnym obchodzona jest jako Światowy Dzień Ubogich. Papież Franciszek ustanowione w listopadzie 2016 roku specjalnym listem apostolskim „Misericordia et Misera”, napisanym na zakończenie Nadzwyczajnego Jubileuszowego Roku...