Uroczystość Zesłania Ducha Świętego kończy okres wielkanocny. Zesłanie Ducha Świętego na zgromadzonych w Wieczerniku jest kolejnym dowodem miłości Boga do grzesznej ludzkości. Apostoł Paweł, przez swoje słowa, przypomina nam, czym odznacza się człowiek otwarty na działanie Ducha w swoim życiu. Prośmy Pana podczas Eucharystii, aby obdarzył nas miłością, radością, pokojem, cierpliwością, uprzejmością, dobrocią, wiernością, łagodnością i opanowaniem. Obdarzeni tymi darami miejmy odwagę świadczyć przed światem o swojej przynależności do Zmartwychwstałego Jezusa.