Czas nawrócenia

Nawrócenie zakłada odwrócenie się od grzechu, a tym samym zwrócenie się ku Bogu. Celem jest zawsze pokój własnego sumienia, czyli stan pojednania ze Stwórcą. Postanowienia, które pozostają na etapie życzeń, nie wystarczą, dlatego potrzebują potwierdzenia w uczynkach....

Plan peregrynacji Obrazu Pani Jasnogórskiej

Obecność Pani Jasnogórskiej niech będzie świętem w naszym domu, okazją do wspólnej modlitwy, może nawet rezygnacji w TV, komputera, telefonu; rozmowie o wierze, pobożności, religijności. Udział we Mszy św., gdy będziemy zabierać Obraz z kościoła, może być też okazją...

Słowo Boże

Jednym z pragnień Jezusa było to, aby wszyscy ludzie żyli w jedności i wzajemnej miłości. Prawda ta w sposób szczególny wybrzmiewa w trwającym obecnie Tygodniu Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Tym, co w dużej mierze jednoczy chrześcijan, jest słowo Boże....

I nas powołał Pan!

Powołanie zawsze jest tajemnicą, gdyż dotyka ono tajemnicy Bożych zamysłów względem człowieka. Spośród wielu Pan wybiera konkretnych ludzi, którym powierza udział w swej zbawczej misji. Z ludzkiego punktu widzenia logika Boga może być niezrozumiała. Oto Pan powołuje...

Mędrcy świata…

Uroczystość Objawienia Pańskiego, u nas tradycyjnie nazywaną świętem Trzech Króli, obchodzimy w Kościele już od IV wieku. Głosi ona, że Syn Boży posłany przez Ojca na świat objawił się ludziom jako Zbawiciel całego stworzenia. Hołd, jaki składają Mu Mędrcy ze Wschodu,...