„Dziś się narodził, Chrystus Pan, Zbawiciel” – te słowa śpiewamy w psalmie, wspominając, że dla nas i naszego zbawienia Bóg stał się człowiekiem. To jedna z najważniejszych prawd naszej chrześcijańskiej wiary. Niech czas świętowania tajemnicy obecności Boga wśród nas będzie przepełniony radością, życzliwością oraz dobrocią. Niech wszystkim Parafianom i miłym Gościom Bóg hojnie udziela swoich darów, umacnia swoim słowem i błogosławieństwem na drogach codzienności i niech zapanuje tak upragniony pokój. Wszystkim składam życzenia zdrowych i błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia! Szczęść Boże!