W sobotę 27 sierpnia odbyły się Dożynki parafialne.  Dożynki to wyraz wdzięczności Bogu i Matce Najświętszej za otrzymane całoroczne dary, najpierw przez tych którzy bezpośrednio trudzą się na roli, a także przez nas wszystkich, korzystających z pracy rolnika. Na tym wspólnym dziękczynieniu licznie byli obecni Parafianie. Msza św. dożynkowa rozpoczęła się o godz. 17:00 od poświęcenia wieńców i wiązanek żniwnych przed głównymi drzwiami kościoła, aby potem ruszyła procesja do wnętrza kościoła na sprawowanie Eucharystii, która była dziękczynieniem za plony i modlitwą w intencji rolników.  

Natomiast po Mszy św. na zaproszenie Pani Sołtys wsi Zdziechowa, Rady Sołeckiej i Koła Gospodyń Wiejskich odbyło się spotkanie przy stole na boisku przy OSP, gdzie można było znaleźć także wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych.