To już XXXIX raz, kiedy przyszła do nas na nocleg i gościnę pielgrzymkowa grupa złota z Górki Klasztornej. „Wędrówką jedną życie jest człowieka….” śpiewa Stare Dobre Małżeństwo, a tym bardziej to szczególne wędrowanie jakim jest pielgrzymowanie, które wpisuje się w naszą drogę do Boga. Obyśmy tylko zawsze szli właściwą drogą i nie zeszli na manowce. Pani Jasnogórska – módl się za nami!