Katolicka wiara wyraża się w szczególny sposób w czci dla Eucharystii, która jest jej źródłem i szczytem. Oprócz Mszy Świętej wyraża się ona także przez procesje. Kończymy oktawę Bożego Ciała. Celebrowane w tych dniach czerwcowe nabożeństwa połączone były z procesją eucharystyczną wokół kościoła. Jednocześnie pragnę gorąco podziękować za udział w procesjach, zwłaszcza tym, którzy wzięli udział w budowie i dekorowaniu czterech stacyjnych ołtarzy wokół kościoła. Szczególne podziękowania kieruję również do wszystkich, którzy pomogli w procesji: ministrantom, asyście, niosącym chorągwie, feretronu, baldachim i inne oznaki naszej wiary. Szczególnie dziękuję dziewczynkom sypiącym kwiatki i Rodzicom. Wiara jest do pewnego stopnia sprawą osobistą, gdyż to my podejmujemy decyzję, czy opowiadamy się za Bogiem. Mamy jednak obowiązek wyznawania jej publicznie i mężnego bronienia. Chrystus Pan wzywa do przyznania się do Niego wobec ludzi. Pamiętajmy, że świat potrzebuje dziś bardziej świadków niż nauczycieli. Słowa wprawdzie uczą, ale przykłady pociągają. Może innym potrzebne jest właśnie nasze świadectwo. Nie zapominajmy, że jako chrześcijanie mamy być światłem w pielgrzymce wiary.