Dnia 19 marca przypada Uroczystość Świętego Józefa – Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Święty Józef, obok Najświętszej Maryi Panny i Świętego Michała Archanioła, jest patronem Kościoła powszechnego. Przypomnijmy, że ten tytuł nadał mu papież Pius IX w 1870 roku. Święty Józef jest także patronem wielu zgromadzeń zakonnych, państw (Austrii, Czech, Hiszpanii, Portugalii, Kanady), miast i diecezji (w Polsce: łódzkiej, włocławskiej, kaliskiej, legnickiej). Czcimy go jako patrona wszystkich pracujących, małżonków i rodzin chrześcijańskich.

Przez wstawiennictwo Świętego Józefa módlmy się szczególnie za mężów i ojców z naszej wspólnoty parafialnej, o to, aby godne wypełniali swoje powołanie. Wokół nas jest tyle codziennych trudności, kłopotów, niepewności z powodu braku pracy i środków do godnego życia, tylu ojców, mężów opuszcza swoje rodziny i daleko od rodzinnego domu poszukuje dla nich chleba. Warto zwracać się o pomoc do Świętego Józefa. Jest On też patronem dobrej śmierci. Według tradycji odszedł z tego świata w ramionach samego Pana Jezusa. Jego wstawiennictwu polecajmy więc wszystkich cierpiących i konających.