Rozpoczynamy w Kościele okres Wielkiego Postu. To szczególny czas nawrócenia i pokuty, podejmowania postanowień, aby przybliżać się do Boga. Zewnętrznym znakiem wejścia w postawę uniżenia przed Panem jest posypanie głów popiołem. Ten starożytny gest wyraża naszą przemijalność oraz wejście na drogę pokuty i nawrócenia. Kapłan posypując nasze głowy, wypowiada słowa: „Pamiętaj, że prochem jesteś i w proch się obrócisz” lub „Nawracajcie się i wierzcie Ewangelii”. Niech za tym zewnętrznym obrzędem idzie także nawrócenie naszego serca oraz chęć pracy nad sobą i własnymi słabościami.