Nawrócenie zakłada odwrócenie się od grzechu, a tym samym zwrócenie się ku Bogu. Celem jest zawsze pokój własnego sumienia, czyli stan pojednania ze Stwórcą. Postanowienia, które pozostają na etapie życzeń, nie wystarczą, dlatego potrzebują potwierdzenia w uczynkach. Jezus w Ewangelii wyznacza trzy uczynki jako filary nawrócenia. Są nimi: post, modlitwa i jałmużna. Jednocześnie przestrzega przed pychą, która może pochłonąć ludzkie serce. Uczynki miłości spełniane na pokaz obdzierają je z duchowej wartości. Prawdziwe nawrócenie człowieka dokonuje się najpierw we wnętrzu serca. Dlatego prorok Joel nawołuje: „Nawróćcie się do Mnie całym sercem”. Tylko taka ofiara może być miła Bogu.