Jednym z pragnień Jezusa było to, aby wszyscy ludzie żyli w jedności i wzajemnej miłości. Prawda ta w sposób szczególny wybrzmiewa w trwającym obecnie Tygodniu Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Tym, co w dużej mierze jednoczy chrześcijan, jest słowo Boże. Dzisiejsza niedziela, z woli papieża Franciszka, obchodzona jest w Kościele jako Niedziela Słowa Bożego. Pamiętajmy, że słowa Boga zawarte na kartach Pisma Świętego wzywają nas do wejścia na drogę osobistego nawrócenia, a także są słowami jedności, zgody, pokoju i wzajemnej miłości.